Doneaza 3,5% din impozitul pe venit
Mai multe detalii

Termeni și Condiții

Termenii “voluntariat-resita.ro”, “site-ul”, “Centrul de Voluntariat Reșița”, “noi” fac referire în cele ce urmează la Centrul de Voluntariat Reșița și serviciile sale oferite prin site-ul voluntariat-resita.ro.

Termenii și condițiile menționate mai jos constituie contract valabil și au valoare de contract încheiat între Centrul de Voluntariat Reșița numit în continuare FURNIZOR și orice client care utilizează serviciile SITE-ului voluntariat-resita.ro denumit în continuare SITEUL. Folosirea, incluzând vizualizarea SITE-ului, implica deplină acceptare a termenilor și condițiilor menționate mai jos.


INTRODUCERE


Pentru folosirea în bune condiții a SITEULUI, se recomanda citirea cu atenție a termenilor și condițiilor. Acest site este întreținut și administrat de societatea FURNIZOR.

Nume companie: Centrul de Voluntariat Reșița, cu sediul în Reșița, Str. Ateneului, nr. 1, sc. 1, ap., având CUI: 19216758, Tel.: 0255 224 033, Email: voluntariat_resita@yahoo.com.


Administratorul SITE-ului, FURNIZORUL, își asumă dreptul de a face orice modificări ale acestor prevederi (termeni și condiții), orice modificări ale SITE-ului (modificări de structură, de conținut precum și orice alte modificări), de a întrerupe orice activitate pe site sau arhivă din conținutul sitelui, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor SITE-ului. În acest sens, FURNIZORUL nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, îmbunătățiri, up-grade-uri etc de orice fel. În cazul în care se fac referiri la alte site-uri nu garantam și/sau confirmam sub nici o forma tipul de informație pe care îl veți găsi pe aceste site-uri. Rămâne la aprecierea dumneavoastră daca vizitați sau nu aceste site-uri sau luați sau nu în considerare informația găsită acolo. Accesând pagina “Termeni și condiții” puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.


DREPTURI DE AUTOR


Întreg conținut al SITE-ului (incluzând, dar fără a se limita la: texte, imagini, logo-uri, butoane, elemente grafice, baze de date, orice alte date, scripturi, design web, programe etc) este proprietatea FURNIZORUL și/sau a furnizorilor săi și/sau a partenerilor săi și este aparat de legile în vigoare pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea industrială și intelectuală.
Folosirea fără acordul scris explicit al FURNIZORUL -ului, a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepsește în conformitate cu legile în vigoare. Orice reclamație și/sau problemă legată de respectarea drepturilor de autor în legătură cu întreg conținutul SITE-ului pot fi semnalate printr-un email trimis pe adresa de Email.


SECURITATEA DATELOR PERSONALE ȘI A INFORMAȚIILOR. CONFIDENȚIALITATEA


Datele personale introduse de către utilizatorul serviciilor noastre vor fi folosite de FURNIZOR numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formule sunt necesare pentru contactul cu dumneavoastră. Ne obligăm să nu facem publice și/sau să nu vindem informații referitoare la datele personale ale clienților noștri fără acordul lor explicit. FURNIZORUL nu vinde și nu oferă datele dumneavoastră personale nici unei terțe părți. Datele personale pot fi transmise autorităților în drept, în cazul unei solocitări justificate a acestora, conform legilor în vigoare.
Nu tolerăm SPAM-ul și nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice). Orice utilizator care a furnizat explicit pe SITE adresa sa de email poate opta ca aceasta să fie ștearsă din baza noastră de date.
FURNIZORUL nu poate fi făcut responsabil pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale de pe SITE. Vă recomandăm să nu divulgați aceste informații nici unei terțe părți. FURNIZORUL nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit SITEUL.
FURNIZORUL nu își asumă responsabilitatea pentru orice pierderi de informații care ar putea fi cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit SITEUL și nici nu garantează faptul ca site-ul, serverul sau serverele, sau mail-urile expediate de SITEUL nu conțin viruși.
Datele/ informațiile colectate prin intermediul formularelor completate, la crearea unui cont personal de utilizator vor putea fi utilizate de către FURNIZOR pentru întocmirea de statistici care vor putea fi folosite în vederea îmbunatatirii serviciilor oferite utilizatorilor, cu respectarea legilor în vigoare.


COMPORTAMENTUL DE UTILIZATOR


FURNIZORUL oferă utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca, de a modifica parțial, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau revinde, sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor FURNIZORULUI, fără acordul scris al acestuia. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul SITE-ului nostru sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul nostru, va fi considerată o tentativă de fraudare a SITE-ului nostru și va face obiectul unei plângeri penale împotriva persoanelor care au încercat oricare din aceste acțiuni.


RESPONSABILITĂȚI PRIVIND SITE-UL ȘI PRODUSELE. GARANȚIA PRODUSELOR. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII


FURNIZORUL nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește prețuri, descrieri, caracteristici, dimensiuni, simboluri, imagini, texte sau orice alt conținut al SITE-ului. FURNIZORUL nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conținut al SITE-ului este complet și corect. FURNIZORUL nu poate fi făcut responsabil și nici nu garantează, în nici un fel, pentru funcționarea SITE-ului, pentru informațiile și conținutul SITE-ului, nici pentru materialele sau produsele de pe site.
FURNIZORUL nu este responsabil și nu poate fi ținut responsabil în nici un fel, direct sau indirect, pentru orice pagubă și/sau problemă și/sau neajuns, direct sau indirect, de orice natură, ca urmare a folosirii serviciilor oferite.


RECLAMATII CĂTRE ANPC


Pentru a depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, va rugam să accesați https://anpc.ro/ce-este-sal/ unde puteți afla cum se poate depune o reclamație, precum și datele de contact ale autorităților județene/naționale unde puteți depune reclamațiile.POLITICA DE ANULARE - ANULAREA DONAȚIEI

În cazul în care doriți anularea unei donatii, trebuie să notificați imediat FURNIZORUL prin telefon, transmițând numărul donației.
Dacă anularea este acceptată, nu se aplică nicio taxă suplimentară de anulare.
În cazul în care anularea a fost solicitată la timp și FURNIZORUL a acceptat anularea donatiei, vă vom returna sau re-credita debitul dumneavoastră cu suma totală în termen de până la 7 zile lucrătoare. FURNIZORUL poate anula o donație fara niciun motiv, în acest caz, vă vom transmite o notificare, dacă este cazul, și vă vom returna orice plată efectuată.

Donația efectuată de către utilizator, poate fi anulată, fără nicio notificare prealabilă și fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:


a) Neacceptarea de către banca emitenta a cardului utilizatorului, a tranzacției, în cazul plății online;
b) Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de societatea noastră, în cazul plății online;
c) Datele furnizate de către Utilizator, pe platformă sunt incomplete și/sau incorecte;


PUBLICITATE SI LEGĂTURI CU ALTE SITE-URI, CODURI DE CONDUITĂ


Sunteți de acord cu următoarele: FURNIZORUL, administratorii și/sau proprietarii SITE-ului nu sunt, sub nici o formă, responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, participări la concursuri, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/ legătură/ înțelegere/ tranzacție/ colaborare/ etc. care pot apărea între dumneavoastră și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul nostru. FURNIZORUL își rezervă dreptul de a trimite clienților/utilizatorilor săi diverse oferte privind produsele din site-ul SITEUL, propuneri de produse și servicii cadou oferite direct de FURNIZORUL sau de partenerii acestuia. FURNIZORii, administratorii și/sau proprietarii acestuia nu pot fi făcuții nici material nici sub alta forma, direct sau indirect, responsabili pentru cele mai sus menționate.


NOTIFICARI


Prin accesarea SITE-ului, utilizarea acestui site, sau trimiterea de mesaje (e-mail-uri) către/de la FURNIZOR, comunicarea se realizează în sistem electronic, considerându-se astfel ca utilizatorul consimte primirea notificărilor pe cale electronica de la FURNIZOR (mesaje, comunicări prin e-mail sau buletine informative-în cazul abonării la acest serviciu). FURNIZORUL își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului contract fără o notificare prealabilă a clienților/ utilizatorilor.


DREPT APLICABIL. LITIGII


Prin folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) SITE-ului, utilizatorul/clientul se declară de acord asupra faptului ca Termenii și condițiile de utilizare de mai sus se completează cu legile romane în vigoare. În cazul oricărei dispute care ar putea să apară între utilizator/ client și FURNIZOR și asociații/ partenerii/ afiliații săi, se va încerca mai întâi rezolvarea pe cale amiabilă, iar dacă aceasta rezolvare nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță din localitatea unde își are sediul FURNIZORUL.


FORȚĂ MAJORĂ


Forța majoră invocată și probate de una din părți în condițiile legii, exonerează părțile de obligații – cu excepția obligației de plată pentru serviciile prestate până la apariția ei – numai pe durata forței majore.


INDEPENDENȚA CLAUZELOR CONTRACTUALE. DISPOZIȚII FINALE


Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni termenii și condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Doneaza prin card

Centrul de Voluntariat Reşiţa

Str. Ateneului, nr. 1, sc. 1, ap. 6, Resita
Cod fiscal: 19216758
Toate drepturile rezervate Centrul de Voluntariat Reșița
magic-wandenvelopephonerocket linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram